Heffalump Coffee
Super Berries Mint Fruitea ( Medium)

75.00 TL

Super Berries Mint Fruitea ( Small)

70.00 TL

Bery Brossom İced Tea (Medium)

75.00 TL

Bery Brossom İced Tea (Small)

70.00 TL

Pomegrana The Hibiscus Min Tea (Medium)

75.00 TL

Pomegrana The Hibiscus Min Tea (Small)

70.00 TL

Tropical Bliss İced Tea (Medium)

75.00 TL

Tropical Bliss İced Tea (Small)

70.00 TL

Virgin Mojite (Medium)

75.00 TL

Virgin Mojite (Small)

70.00 TL