Heffalump Coffee
Caramel Cream (Medium)

58,00 TL

Caramel Cream (Small)

53,00 TL

Vanilla Cream (Medium)

58,00 TL

Vanilla Cream (Small)

53,00 TL

Chocolate Cream (Medium)

58,00 TL

Chocolate Cream (Small)

53,00 TL

Strawberries Cream (Medium)

58,00 TL

Strawberries Cream (Small)

53,00 TL

Lemon Vanilla Cream (Medium)

58,00 TL

Lemon Vanilla Cream (Small)

53,00 TL